סבסוד חניכים

תנועת הנוער פועלת במטרה לאפשר לכל חניך, ללא קשר ליכולת הכלכלית של משפחתו, להשתתף במפעלי התנועה. עם השנים מספר החניכים הזקוקים לסבסוד הולך וגדל, ובהתאמה – הצורך להרחיב את קופות הסבסודים. בכל שנה מתקיימות שלל פעילויות, כגון סמינרים, טיולים ומחנות. אנו זקוקים לעזרתכם כדי להבטיח את השתתפותם של כל חניך וחניכה במפעליים התנועתיים, המהווים מרכיב מרכזי בחוויית החניכות.

לאן תגיע תרומתכם?

סבסוד אישי לחניכים המעוניינים להצטרף למפעלים ומתקשים לעמוד בתשלום הסכום המלא.

בתי חינוך

באזורי הפריפריה הכלכלית-חברתית בישראל בולט המחסור במסגרות חינוכיות א-פורמליות. מחסור זה הוא קרקע פוריה להתפתחותן של התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער. כמענה למציאות זו פיתחה התנועה את מודל 'בית חינוך'.

'בית חינוך' הינו מועדון נוער שכונתי הנותן מענה מגוון ואיכותי לכלל בני הנוער בשכונה, תוך התייחסות לצרכיהם ולתרבותם. המועדון מציע פעילויות ערכיות-חברתיות ועזרה לימודית ומהווה מרחב חיובי ותומך עבור בני נוער במצבי סיכון ונשירה.

לאן תגיע תרומתכם?

בתי חינוך התנועתיים ממוקמים בנצרת עילית, מגדל העמק וראשון לציון. תרומתכם תסייע בהמשך פעילותם והגדלתם של בתי החינוך.

שיפוץ מבנים

תנועת הנוער מפעילה כ-40 מחנות ברחבי הארץ. בדומה לכל מתקן חינוכי, בו משתמשים מאות ואלפי חניכים מדי שנה, מבני התנועה נשחקים, ועל כן מצריכים שיפוץ ברמות שונות, דוגמת חידוש תשתיות, צביעה, הצטיידות ועוד.

בנוסף, ברצוננו לשמר את מבני התנועה ההיסטוריים, אותם צריפים שנבנו על-ידי חניכים בראשית ימי התנועה.

לאן תגיע תרומתכם?

תרומתכם תאפשר לשפץ את מבני המחנות, וכן את מפעל שימורם של המחנות ההיסטוריים.