אישור הורים - כניסהתעודת זהות של החניך/ה
שם החניך
בחר לאיזה טלפון לקבל קוד כניסה

או בחר לאיזה מייל לקבל קוד כניסה

במידה והטלפון/מייל שלך לא מופיע או לא מעודכן נכון, יש לפנות למדריך במחנה